Razvojni proces

Ovako teče full-stack razvojni proces kod nas

Faza Br. 1

Istraživanje i planiranje

Prva faza u razvojnom procesu je opsežno istraživanje i nalaženje najboljeg mogućeg modela kako za razvoj tako i za poslovanje. U ovoj fazi se definišu celokupna arhitektura projekta, obim posla kao i tehnologije i alati koji će se koristiti za izradu. Ovo je preprodukciona faza u kojoj klijent dobija uvid u sve resurse potrebne da se projekat realizuje. Naš tim radi na projektima koji su već isplanirani i definisani, kao i na onim projektima koji tek treba da budu isplanirani, u čemu i mi pomažemo.

Faza Br. 2

Dizajn

Pored grafičkog rešenja, naš tim uvek traži inovativne načine da usavrši proizvod. Radimo kako na estetici, tako i na funkcionalnosti samog produkta težeći da to uvek budu rešenja koja su intuitivna i jasna korisniku. Svakom klijentu se prezentuje detaljni Dizajn dokument na osnovu koga ima uvid u to kako bi proizvod izgledao i funkcionisao.

Faza Br.3

Razvoj

U ovoj fazi, sve prethodno definisane funkcionalnosti kao i estetika se izrađuju. Uključuje nekoliko etapa u realizaciji. Počinje prototipom, a završava se proizvodom kojim je klijent zadovoljan. Kvalitet usluga koje pružamo su naš prioritet! Uvek radimo sa najnovijim tehnologijama. Iteracija završava kontrolom kvaliteta koja klijentu garantuje produkt bez grešaka.

Faza Br. 4

Kontrola kvaliteta

Pre nego projekat dođe do klijenta, mora da prođe strogu internu kontrolu kvaliteta. Testiranje i verifikacija proizvoda je ključna faza u našem razvojnom procesu, pre nego što klijent dobije kompletan produkt bez ikakvih grešaka. Kako bi osigurali da kontrola kvaliteta teče besprekorno, sistem po kome proveravamo stvari uključuje više nivoa testiranja koji radi ceo jedan tim po strogo definisanim pravilima posle svake iteracije.

Faza Br. 5

Objavljivanje i testiranje

Kako bismo bili sigurni da proizvod ili usluga funkcionišu u potpunosti, kao i da su prilagođeni publici i potrošačima, moramo da ih testiramo. U ovoj fazi ključna je povratna informacija korisnika koliko je rešenje intuitivno i funkcionalno. Ukoliko postoji mogućnost za doradu produkta ili usluge, rado ćemo uraditi izmene.

Faza Br. 6

Održavanje i podrška

Pojedine usluge i produkti zahtevaju konstantno održavanje i razvojnu podršku. Uvek je najbolje rešenje da programeri koji su radili na produktu imaju učešće u održavanju jer ukoliko nešto treba da se popravi ili doradi oni su najkompetentniji za to. Ukoliko se javi bilo kakva greška ili poteškoća, naš tim vam je na raspolaganju!

Spremni da
realizujete svoju ideju?

Ne stidite se! Kontaktirajte nas!