Vladimir Vučković

Full-stack Web programer

Ja sam full-stack web programer i služim se mnogim programskim jezicima. Specijalizacija su mi PHP, JavaScript, jQuery, HTML and CSS. Kompleksni web sistemi, čist kod, kao i organizacija projekta i ljudi na projektima su mi strast.

Kada primetim problem… Pa, recimo da to u rekordnom roku prestaje da bude problem. Moguće da je to zbog svih prethodnih poslova koje sam radio: mehaničar, električar, popravi mi kola batice. Sve može da se popravi, o tome ne treba uopšte polemisati.

Znam čoveka (koji zna čoveka)

101%

Nisam ekspert, ali mogu da pogledam

84%

Dobavljač hrane

75%

Prljavi ples

92.2%